Projekty EUALMA
Na zkušenou do Německa
reg. č. CZ.03.01.01/00/23_096/0001606
12/2023-07/2024
Cíl: Cílem projektu je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a zvýšit její
schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím
nástroje mezinárodní mobility v rámci iniciativy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve). 
Cílová skupina: Znevýhodněné osoby ve věku 15–29 let, které jsou:

Fáze projektu:

Přípravná fáze: 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024

 • VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA
 • KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A PODPORA
 • JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA (AJ + NJ)
 • MULTIKULRUTNÍ TRÉNINK (interaktivní akce zaměřená na seznámení s
  životním stylem v cílové zemi)
 • ŠKOLENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
 • MĚKKÉ DOVEDNOSTI
 • PRAKTICKÉ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE A ORGANIZACE CESTY
 • INTEGRAČNÍ WORKSHOP (výjezd na nečisto v ČR)
 • SEZNÁMENÍ SE ZÁSTUPCI DODAVATELE STÁŽE

Zahraniční stáž: 1. 3. 2024 – 31. 5. 2024

 • ODBORNÁ PRAXE PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
  FIRMY NEBO INSTITUCE V NĚMECKU
 • UBYTOVÁNÍ
 • KAPESNÉ
  Představuje příspěvek na krytí výdajů osobní potřeby účastníka.
  Poskytuje se za počet kalendářních dní, po které je účastník na zahraniční
  stáži.
  Kapesné se proplácí ve výši 908, 28 Kč / den (bezhotovostním platebním
  stykem).
 • JAZYKOVÁ VÝUKA
 • PRŮBĚŽNÉ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ
 • PRŮBĚŽNÉ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A PODPORA
 • DOPROVODNÉ A MOTIVAČNÍ AKCE

Následná fáze: 1. 6. 2024 – 31. 7. 2024

 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A KOUČINK
 • PODPORA ÚČASTNÍKŮ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NEBO NÁVRATU DO
  VZDĚLÁVÁNÍ
 • ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

Kontakt: Iveta Backová tel.: 605 436 643
Iva Grečlová tel.: 734 754 693
email: info@humanfacezs.cz