Human face z.s.

O nás

Spolek Human face z.s. byl založen v roce 2019 v Ústí nad Labem a sdružuje občany, kteří mají zájem
se dobrovolně podílet na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu
vyloučení skupin. Poskytovat další vzdělávání klientům, zachovávat jejich důstojnost, respektovat
individuální potřeby, rozvíjet aktivně jejich schopnosti, dopomáhat k soběstačnosti a podporovat rodiny a jejich zdravé fungování.